Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Bà LÊ THỊ HUỆ được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Dân tộc

Ngày 08 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 139/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Huệ, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2008 - 2013, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố. Thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm có quyết định nghỉ hưu theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục