Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Bà NGUYỄN NGỌC TIÊN được bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị Thành phố

Ngày 25 tháng 6 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín ký Quyết định số 122/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Tiên, Trưởng phòng kỹ thuật chất lượng - Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị Thành phố, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị Thành phố. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục