Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Bà NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 16 tháng 12 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 318/QĐ-UBND-TC chấp thuận để bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 02 tháng 4 năm 2014.

Danh mục Danh mục