Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Bà NGUYỄN THỊ HỮU HÒA được điều động và bổ nhiệm Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 27 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 160/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hữu Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm có quyết định nghỉ hưu theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục