Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 08 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 140/QĐ-UBND-TC về tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài. Thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm có quyết định nghỉ hưu theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục