Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Bà NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG được giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 16 tháng 4 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín ký Quyết định số 71/QĐ-UBND-TC chấp thuận để bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên Hội đồng thành viên - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Danh mục Danh mục