Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Bà PHAN THỊ THẮNG được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính

Ngày 28 tháng 6 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 128/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục