Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Bà Quách Tố Dung được giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 14 tháng 8 năm 2012, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Hồng ký ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND-TC về chấp thuận cho bà Quách Tố Dung - Phó Giám đốc Sở Công Thương được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.

Danh mục Danh mục