Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Bà TRẦN NGỌC HUỆ được giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 02 tháng 5 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận ký Quyết định số 79/QĐ-UBND-TC chấp thuận để bà Trần Ngọc Huệ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Danh mục Danh mục