Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các bộ và địa phương

Ngày 11-3-2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết quả đánh giá trang/cổng thông tin điện tử (website/portal) và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương năm 2010.
Đây là lần thứ 4 liên tiếp Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành đánh giá các website/portal nhằm thúc đẩy việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận lợi và minh bạch trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng, điểm mới trong lần đánh giá này là Bộ TT-TT đã mở rộng khảo sát, đánh giá đối với cả việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Công tác kiểm tra, đánh giá website/portal thực tế được thực hiện đồng bộ từ tháng 1 đến hết tháng 2-2011 vừa qua.
Theo kết quả đánh giá, về xếp  hạng  tổng  thể website/portal và  cung  cấp  dịch  vụ  công  trực  tuyến  của  các địa  phương, website của Thừa Thiên Huế, Hậu Giang, Đồng Nai, Long An, TP.Đà Nẵng là những website được đánh giá cao nhất. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cũng đều đứng trong top 10.
Tính riêng về mức  độ  cung  cấp  thông  tin  trên  website/portal  của  các  địa  phương  thì  Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Thái Nguyên, Tây Ninh, Hoà Bình là các địa phương được xếp ở top đầu. Về mức  độ  cung  cấp  dịch  vụ  công  trực  tuyến  trên  website/portal  của  các địa  phương, các tỉnh có website được xếp hạng đầu gồm có: Long An, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Yên Bái, Đồng Nai.
Về xếp  hạng  tổng  thể  mức  độ  cung  cấp  thông  tin  và  dịch  vụ  công  trực  tuyến  trên website/portal  của  các  bộ,  cơ  quan  ngang  bộ, Bộ GD-ĐT, Bộ TT-TT, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ KH-CN là những bộ có website được xếp hàng đầu. Riêng về mức  độ  cung  cấp  thông  tin  trên  website/portal của  các  bộ,  cơ  quan ngang bộ, thì Bộ TT-TT được đánh giá xếp hạng thứ nhất, còn về mức  độ  cung  cấp  dịch  vụ  công  trực  tuyến, Bộ GD-ĐT đứng thứ nhất.
 Về đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, các địa phương Huế, Đà Nẵng, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre là những địa phương đứng ở nhóm dẫn đầu. Các bộ: GD-ĐT; Công Thương; Tài chính; Bộ TT-TT và Bộ Ngoại giao là các bộ có mức độ ứng dụng CNTT được đánh giá xếp hạng đứng đầu.
( Nguồn: www.sggp.org.vn)

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục