Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Mời họp rút kinh nghiệm đợt diễn tập bầu cử đợt 1 và triển khai kế hoạch tổng diễn tập bầu cử

Để phục vụ tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; đại biểu Hội đồng nhân dân xã - thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016 được diễn ra thành công tốt đẹp, Sở Nội vụ kính mời Trưởng phòng Nội vụ 24 quận-huyện đến dự cuộc họp rút kinh nghiệm đợt diễn tập bầu cử đợt 1 và triển khai kế hoạch tổng diễn tập bầu cử.

            Thời gian: 8 giờ 00 ngày 06 tháng 5 năm 2011 (Thứ sáu).

 

  Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ, số 86B Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1.

 

  Chủ trì: Ban Giám đốcSở Nội vụ.

 

  Vì tính chất và tầm quan trọng của cuộc họp, rất mong các Ông, Bà sắp xếp thời gian đến dự đầy đủ để cuộc họp đạt kết quả tốt./.

 

Thư mời số 32/TM-SNV ngày 29 tháng 4 năm 2011

Danh mục Danh mục