Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông ĐẶNG NGỌC HÙNG được điều động và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin TNHH một thành viên

Ngày 16 tháng 8 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà ký ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục