Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông ĐỖ VIỆT HÀ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố

Ngày 21 tháng 6 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 120/QĐ-UBND-TC về tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Việt Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục