Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông HỒ VĂN NGON được điều động và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Ngày 03 tháng 8 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà ký ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Hồ Văn Ngon, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn Thành phố, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục