Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông HUỲNH THANH KHIẾT được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 01 tháng 3 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận đã ký Quyết định số 39/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Khiết, Trưởng phòng Chính sách có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục