Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông LÂM TRIỀU được giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 31 tháng 8 năm 2012, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng ký Quyết định số 158/QĐ-UBND-TC chấp thuận để ông Lâm Triều – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 15 tháng 11 năm 2012.

Danh mục Danh mục