Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông LÂM VĂN TIẾP được giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 17 tháng 10 năm 2012, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà đã ký Quyết định số 186/QĐ-UBND-TC chấp thuận để ông Lâm Văn Tiếp - Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 12 năm 2012./.

Danh mục Danh mục