Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông LÊ HỮU DŨNG được bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị Thành phố

Ngày 26 tháng 9 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín ký ban hành Quyết định số 232/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Lê Hữu Dũng, Trưởng phòng Phòng Đền bù - Tái định cư, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị Thành phố, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị Thành phố. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục