Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông LÊ VĂN LỘC được bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân Thành phố

Ngày 26 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 158/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Lê Văn Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân Thành phố. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục