Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGÔ XUÂN MINH được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Ngày 18 tháng 12 năm 2012, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận đã ký Quyết định số 211/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Ngô Minh Xuân, Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Trưởng Khoa Nhi - Sơ sinh thuộc Bệnh viện Từ Dũ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục