Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGUYỄN ANH TUẤN được điều động và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ngày 27 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 159/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thời hạn giữ chức vụ đến khi nghỉ hưu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục