Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGUYỄN GIA THÁI BÌNH được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Ngày 22 tháng 8 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 191/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Thái Bình, Bí thư Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Thời hạn giữ chức vụ theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục