Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGUYỄN HOÀI CHƯƠNG được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 13 tháng 01 năm 2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận đã ký Quyết định số 14/QĐ-UBND-TC chấp thuận để ông Nguyễn Hoài Chương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 02 tháng 4 năm 2014.

Danh mục Danh mục