Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGUYỄN HỮU ANH TỨ được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

Ngày 01 tháng 3 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 40/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Linh Đông, quận Thủ Đức, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức. Thời gian giữ chức vụ theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục