Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGUYỄN PHƯỚC NGỌC được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH một thành viên

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín đã ký Quyết định số 215/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ôngNguyễn Phước Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục