Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGUYỄN TẤN ĐỊNH được giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 08 tháng 5 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà đã ký Quyết định số 86/QĐ-UBND-TC chấp thuận để ông Nguyễn Tấn Định - Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Danh mục Danh mục