Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGUYỄN THẾ THÔNG được giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 29 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 166/QĐ-UBND-TC chấp thuận để ông Nguyễn Thế Thông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống tham nhũng được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.

Danh mục Danh mục