Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGUYỄN TÍN TRUNG được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH một thành viên

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín đã ký Quyết định số 214/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Nguyễn Tín Trung, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thời gian giữ chức vụ cho đến thời điểm nghỉ hưu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục