Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGUYỄN VĂN DŨNG được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 14 tháng 03 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 53/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Phú, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. Thời gian giữ chức vụ theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục