Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGUYỄN VĂN KHỞI được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ngày 28 tháng 02 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín đã ký Quyết định số 37/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khởi (Nguyễn Quang), Phó Bí thư Đảng ủy, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên để giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thời hạn giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục