Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGUYỄN VĂN MẦM được giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 94/QĐ-UBND-TC chấp thuận để ông Nguyễn Văn Mầm - Phó Chánh Thanh tra Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Danh mục Danh mục