Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGUYỄN VĂN QUANG được giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 23 tháng 8 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND-TC chấp thuận để ông Nguyễn Văn Quang - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

Danh mục Danh mục