Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông NGUYỄN VĂN TRÌNH được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố

Ngày 27 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 163/QĐ-UBND-TC về tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Trình, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục