Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông PHẠM ANH KIỆT được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

Ngày 07 tháng 02 năm 2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận đã ký Quyết định số 31/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Phạm Anh Kiệt, Tổng Giám đốc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương II, đến nhận công tác và giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dược Sài Gòn. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Danh mục Danh mục