Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông PHẠM HUY THÔNG được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố

Ngày 11 tháng 3 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 45/QĐ-UBND-TC về tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Huy Thông, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục