Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông PHẠM PHÚ QUỐC được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV

Ngày 27 tháng 01 năm 2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng đã ký Quyết định số 26/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Danh mục Danh mục