Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông PHAN VĂN BÁU được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115

Ngày 01 tháng 6 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 108/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Phan Văn Báu, Phó Giám đốc Sở Y tế, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 thuộc Sở Y tế. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Danh mục Danh mục