Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông TĂNG CHÍ THƯỢNG được điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế

Ngày 22 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 152/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục