Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông TRẦN CÔNG CẢM được giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 09 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND-TC chấp thuận để ông Trần Công Cảm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

Danh mục Danh mục