Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông TRẦN PHƯỚC DŨNG được giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 20 tháng 5 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà ký Quyết định số 97/QĐ-UBND-TC chấp thuận để ông Trần Phước Dũng - Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Danh mục Danh mục