Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông TRẦN VĂN THẠCH được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 26 tháng 9 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín ký ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Trần Văn Thạch, Trưởng phòng Phòng Quản lý đo đạc bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục