Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông TRẦN VĂN THẬN được bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố

Ngày 08 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 138/QĐ-UBND-TC về tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Văn Thận, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố. Thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm có quyết định nghỉ hưu theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục