Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông TRẦN XUÂN ĐIỀN được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công thương

Ngày 22 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 153/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Trần Xuân Điền, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở Công thương, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục