Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông TRƯƠNG TRUNG VIỆT được bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố

Ngày 01 tháng 3 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 38/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Trương Trung Việt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố. Thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm có quyết định nghỉ hưu theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục