Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông Trương Văn Lắm được bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ

Ngày 01 tháng 4 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 59/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm Ông Trương Văn Lắm, Thành ủy viên, Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Danh mục Danh mục