Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Ông VƯƠNG ĐỨC HOÀNG QUÂN được điều động và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố

Ngày 16 tháng 8 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận ký ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Vương Đức Hoàng Quân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục