Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Quy chế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30 tháng 11 năm 2011, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký Quyết định số 1714/QĐ-SNV về việc ban hành Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục đích của việc ban hành Quy chế nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực: sử dụng kinh phí quản lý hành chính; quản lý và sử dụng tài sản công; đào tạo, bồi dưỡng; đảm bảo ngày, giờ công… và giáo dục ý thức tiết kiệm, chống lãng phí cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động.

Các nội dung thực hành tiết kiệm bao gồm:

1.     Về kinh phí

Nghiêm túc thực hiện việc sử dụng kinh phí khoán biên chế hành chính theo Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm do Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành.

2. Về điện năng

- Máy lạnh chỉ sử dụng trong mùa nóng, hạn chế sử dụng trong mùa mưa và những ngày mát trời. Khi mở máy lạnh, cửa ra vào phải khép lại;

- Khi ra khỏi phòng từ 01 giờ trở lên thì phải tắt máy lạnh, quạt, đèn chiếu sáng;

- Các thiết bị sử dụng điện năng phải được kiểm tra, tắt nguồn sau khi hết nhu cầu sử dụng hoặc hết giờ làm việc hành chính;

- Hạn chế thấp nhất việc sử dụng phòng họp (lầu 3);

- Không sử dụng thiết bị điện phục vụ cho nhu cầu cá nhân tại cơ quan;

- Từng bước thay thế các thiết bị chiếu sáng bằng thiết bị tiết kiệm điện;

3. Về nước sinh hoạt

          - Tắt vòi nước ngay sau khi sử dụng;

          - Không để vòi nước, đường truyền dẫn nước rò rỉ.

4. Về nhiên liệu và quản lý xe ô tô công (gọi tắt là xe công)

- Văn phòng có trách nhiệm kiểm tra, quản lý định mức và cấp phát nhiên liệu đối với xe công;

- Mỗi xe công đều phải có nhật ký, ghi chép đầy đủ các lần đi công tác, nơi xuất phát, nơi đến, thời gian… để theo dõi chi phí xăng, dầu;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước;

- Giám đốc và các Phó Giám đốc được bố trí sử dụng xe công phục vụ việc đi công tác;

- Cán bộ, công chức, người lao động được đăng ký và sử dụng xe công vụ trong việc đi công tác theo đoàn (từ 03 người trở lên) cách cơ quan trên 10km theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở Nội vụ; chỉ bố trí xe công phục vụ việc lãnh hoặc nộp tiền tại kho bạc hoặc ngân hàng;

- Sẽ khoán chi cho các trường hợp tự dùng phương tiện cá nhân khi đi công tác ngoài Thành phố;

- Không sử dụng xe công, nhiên liệu phục vụ cho nhu cầu cá nhân.

5. Về văn phòng phẩm

- Văn phòng chịu trách nhiệm cấp phát văn phòng phẩm trên cơ sở đề xuất sử dụng của các đơn vị;

- Không sử dụng văn phòng phẩm vào việc cá nhân;

- Khi có nhu cầu sao chép hồ sơ: phải thực hiện photocopy 02 mặt của giấy; hạn chế thấp nhất việc in ấn vi tính trên 01 mặt giấy;

- Tận dụng việc sử dụng giấy đã in hỏng 01 mặt để viết hoặc in nháp.

6. Về thông tin liên lạc

- Chỉ sử dụng điện thoại để bàn, mạng internet phục vụ cho công việc;

- Không sử dụng điện thoại bàn của cơ quan cho việc riêng;

- Hạn chế thấp nhất việc trao đổi công tác, hướng dẫn nghiệp vụ bằng điện thoại bàn hoặc gọi liên tỉnh.

7. Về đảm bảo ngày, giờ công

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định); sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 17h00;

- Mỗi cán bộ, công chức phải chủ động xây dựng chương trình công tác chuyên môn theo tuần, tháng, năm của mình;

- Thực hiện nghiêm việc báo cáo công việc cho Trưởng các đơn vị khi được phân công công tác ngoài trụ sở cơ quan.

 

Quy chế cũng quy định rõ các biện pháp chế tài khi vi phạm như sau:

1. Trách nhiệm của Trưởng các đơn vị khi để xảy ra hành vi vi phạm trong đơn vị do mình trực tiếp quản lý:

- Trưởng các đơn vị bị xử lý nếu không phát hiện được cán bộ, công chức, người lao động do mình trực tiếp quản lý vi phạm;

- Trưởng các đơn vị bị liên đới trách nhiệm khi cán bộ, công chức, người lao động do mình trực tiếp quản lý vi phạm.

2. Xử lý vi phạm. Số lần vi phạm được tính theo từng năm:

- Vi phạm lần 1: Nhắc nhở, phê bình cá nhân hoặc tập thể vi phạm;

- Vi phạm lần 2: Thông báo nhắc nhở, phê bình cá nhân hoặc tập thể vi phạm trước toàn thể cơ quan;

- Vi phạm lần 3: Hạ 01 bậc thi đua hàng năm đối với cá nhân hoặc tập thể vi phạm;

- Vi phạm từ 4 lần trở lên: đưa ra Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét xử lý.

Việc thực hiện Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những tiêu chí để xem xét thi đua của cá nhân và tập thể trong năm. Vì vậy, tất cả các đơn vị, tổ chức, cán bộ công chức, người lao động có trách nhiệm nghiêm túc thi hành./.

Danh mục Danh mục