Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Thông báo về giới thiệu chữ ký của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND-TC ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ; để thuận tiện trong việc quan hệ và giao dịch công tác, Sở Nội vụ xin giới thiệu chữ ký của Ông Trương Văn Lắm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Danh mục Danh mục