Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Thông báo về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30/4/2013 và 01/5/2013

Ngày 25/3/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Văn bản số 50/TB-UBND thông báo nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 38 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 127 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2013 như sau:
          Cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vụ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Lễ trong 02 ngày: 30/4 và 01/5/2013; thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần và đi làm bù theo nguyên tắc:
          - Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 05 ngày, thực hiện nghỉ ngày thứ hai 29/4/2013 và đi làm bù vào ngày thứ bảy 04/5/2013; như vậy thời gian nghỉ 05 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 01/5/2013.
- Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.
Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 02 ngày: 30/4 và 01/5/2013.
Theo đó, Sở Nội vụ Thành phố sẽ nghỉ Lễ như sau:
- Giỗ Tổ Hùng Vương: nghỉ ngày 19 tháng 4 năm 2013 (thứ 6);
- Kỷ niệm ngày Giải phó Miền Nam: nghỉ từ ngày 29/4 đến hết ngày 01/5/2013 và đi làm bù vào ngày thứ bảy 04/5/2013 theo quy định.
Xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện liên hệ công tác.
         Thông báo số 50/TB-UBND

Danh mục Danh mục