Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Thu hồi giấy thỏa thuận trú đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với Trung tâm Đào tạo quốc tế SIBME

Ngày 04 tháng 12 năm 2012, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Công Luận đã ký Quyết định số 1701/QĐ-SNV về thu hồi Giấy thỏa thuận trú đóng số 19/SNV-TĐ ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Sở Nội vụ về việc cho phép Trung tâm Đào tạo quốc tế SIBME trực thuộc Trường Đại học Tư thục Công nghệ và quản lý Hữu Nghị có trụ sở tại số 433, đường Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Đào tạo quốc tế SIBME trực thuộc Trường Đại học Tư thục Công nghệ và quản lý Hữu Nghị có trách nhiệm giao nộp Giấy thỏa thuận trú đóng cho Sở Nội vụ Thành phố, con dấu cho cơ quan Công an có thẩm quyền và chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Danh mục Danh mục